Promosi

AVANA x Visa: Pulangan Tunai 10% dalam Kredit Penghantaran

Lebih banyak keuntungan pada tahun 2021! AVANA bersama Visa, ingin memberikan 10% Pulangan Tunai dalam bentuk Kredit Penghantaran.

Nikmati tawaran hebat ini apabila anda mendaftar atau memperbaharui Yearly Business Plan atau Yearly Agent Plan dengan membayar menggunakan kad Visa.

Daftar atau perbaharui pelan-pelan AVANA berikut untuk nikmati ciri-ciri premium:

Yearly Business Plan

 • Webstore
 • Facebook Shop
 • WhatsApp Commerce
 • Messenger Store
 • Nama Domain Percuma
 • Multiple Store Admin
 • Live Chat dan WhatsApp Support
 • Selanjutnya… 

Yearly Agent Plan

 • Semua Ciri-ciri Business Plan
 • Semak Prestasi Ejen
 • Semak Ejen, Stokis dan Dropshipper Terbaik Anda
 • Kuota Ejen Tanpa Had
 • Pengurusan Ejen
 • Selanjutnya…  

Cara Menebus:

 1. Klik pada Tebus 10% Pulangan Tunai Saya Sekarang di bawah
 2. Pilih Yearly Business Plan atau Yearly Agent Plan
 3. Log masuk ke akaun Facebook anda
 4. Isikan maklumat anda
 5. Pilih Visa sebagai kaedah pembayaran
 6. Klik ‘Pay Now’
 7. Mula menguruskan kedai anda dengan ciri-ciri premium!

Terma & Syarat:

 • Promosi sah dari 1 Mei – 31 Dis 2021.
 • Sah untuk pengguna Baru dan pengguna yang Memperbaharui Pelan (Yearly Business Plan / Yearly Agent Plan).
 • Kempen ini terbuka kepada semua pendaftaran baru dan peniaga AVANA yang ada yang mendaftar sepanjang tempoh kempen ini.
 • Setiap pelanggan dapat menebus Cashback (Pulangan Tunai) 10% dalam bentuk kredit penghantaran (“AVACredits”) sekali sahaja.
 • Sekiranya berjaya, kredit penghantaran AVANA akan dikreditkan ke dalam akaun AVANA Pelanggan yang Layak dan akan dipaparkan di bawah ‘AVACredits’ dalam akaun tersebut dalam masa dua (2) hari bekerja.
 • Dengan mengambil bahagian dalam Kempen ini, Pelanggan yang Layak akan dianggap telah membaca, memahami sepenuhnya, menyetujui dan menerima Terma dan Syarat yang terkandung di sini dan akan terikat dengan yang sama.
 • AVANA berhak dengan pemberitahuan sebelumnya untuk mengubah jangka masa dan / atau tarikh permulaan dan / atau tamat Tempoh Kempen.
 • AVANA berhak menarik, memperluas atau menghentikan Kempen secara keseluruhan atau sebahagian atau untuk mengubah, menghapus dan / atau mana-mana Terma dan Syarat yang terkandung di sini dengan pemberitahuan melalui laman web AVANA atau saluran lain yang difikirkan sesuai oleh AVANA untuk memberi notis terlebih dahulu kepada Pelanggan yang Layak.
 • Segala perkara yang tidak dilindungi di bawah Terma dan Syarat Kempen ini akan ditentukan sepenuhnya oleh AVANA
 • AVANA tidak akan bertanggungjawab dan tidak akan menerima sebarang liabiliti apa pun yang timbul atau ditanggung oleh Pelanggan yang Layak, yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari Kempen ini atau oleh apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan Kempen ini.
 • Semua Terma dan Syarat termasuk penambahan, penghapusan, variasi dan / atau pindaan yang mungkin dibuat berkaitan dengannya dari semasa ke semasa akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Malaysia dan kecuali jika dipersetujui sebaliknya oleh AVANA, para pihak dengan ini bersetuju untuk tunduk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia yang kompeten.

Tebus 10% Pulangan Tunai Saya Sekarang’